de

Teaghmháil

Seoltar ríomhphost chuig: info |aet| flowingtide.de


Foirm teaghmhála – líontar gach aon réimse amach
Ár mbuíochas le...

... Pobal an Open Source:
bluefish | GIMP | Inkscap | Apache | MySQL

Agus seo leid bheag mar focal scoir

Le go dtaispeáintear agus go n-óibríonn na leathanaigh seo mar ba chóir (chomh maith le go leor leathanaigh eile sa Ghréasán), is fearrde brabhsálaí nua-aimseartha a úsáid. Ní amháin go dtacaíonn brabhsálaithe nua-aimseartha le teicnicí nua agus go bhfuil siad níos sabháilte ach is féidir freisin i bhfad níos mó spraoi a bhaint as an scimeáil.
Tá an rogha agat: Cén brabhsálaí a mbainfidh mé úsáid as?

Mozilla Firefox Google Chrome Opera

Ionphrionta

www.flowingtide.de

Jan Heinicke,
01909 Großharthau,
info |aet| flowingtide.de

Úsáid Inneachair

Tá na téacsanna, íomhánna, comhaid fuaime agus físeáin go léir, a bhfuil Flowing Tide ina údar orthu, clúdaithe faoin
Creative Commons Lizenz:
CC BY-NC-ND 3.0 DE

Cosaint Sonraí

Nuachtlitir:
Má dhéantar iontráil sa nuachtlitir ní stóráltar ach an t-ainm a thugtar agus an seoldh ríomhphoist. Nuair a logáiltear amach scriostar na sonraí seo go deo. Níl na sonraí seo ar fáil go poiblí agus ní thabharfaí ar aghaidh do thríú páirtithe iad.

Google+:
Der Google+ Button für das Teilen und +1 vergeben ist standardmäßig deaktiviert. Erst nach der Aktivierung werden Daten an Google übermittelt, es gelten die Datenschutzbestimmungen der Google Inc
Weitere Infos unter: 2 Klicks für mehr Datenschutz


Flowing Tide Link-Button zum Mitnehmen

YouTube Google+